Huyện Long Thành tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Long Thành đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Sau 10 năm triển khai, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Long Thành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn ở địa phương đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trong đó, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ đều tăng trưởng mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,5 triệu lên 58,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%, các thiết chế văn hóa được đầu tư đúng mức, phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân, 14/14 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ lâu dài, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Phùng Viện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *