Giám sát tình hình triển khai đầu tư công trên địa bàn huyện Long Thành

HĐND huyện Long Thành vừa tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tại Ban quản lý dự án huyện.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 – 2020, huyện có tổng cộng 85 dự án, đến nay, đã triển khai thực hiện được 32 dự án, với tổng kinh phí hơn 332 tỷ đồng.

Tính riêng trong năm 2019, Ban quản lí dự huyện đã triển khai thực hiện 22 dự án. Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải ngân còn rất chậm. Cụ thể, 2 dự án thực hiện được bố trì từ nguồn ngân sách tỉnh chỉ mới giải ngân được 4 tỷ đồng, đạt 9% so với kế hoạch, các dự án từ ngân sách huyện đã giải ngân được 99 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu Ban quản lí cần phối hợp chặt chẽ với các ngành đẩy nhanh công tác giải ngân để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật đề ra, tránh tình trạng tiêu cực gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Phùng Viện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *