Đẩy nhanh kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019

Mới đây, Bộ tài nguyên và môi trường đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
kiem-ke-dat-dai

Hiện tại, tiến độ thực hiện của nhiều nơi còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã; thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị.

Để đảm bảo đúng tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các địa phương khẩn trương xây dựng phương án kế hoạch thực hiện; chuẩn bị tài liệu bản đồ sử dụng trong điều tra; chỉ đạo triển khai thực hiện ngay ở cấp xã; đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời phải hoàn thành và báo cáo kết quả của cả nước, các vùng kinh tế – xã hội trước ngày 16/6/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *